Lời giới thiệu

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công an; có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân; là trung tâm nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng, giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường Công an nhân dân.

Những con số biết nói

43

Niên khóa

55000+

Sinh viên và cựu sinh viên

1000+

Cán bộ, giảng viên

11

Khoa chuyên ngành

16

Chuyên ngành đào tạo đại học

5

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

2

Chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ

2

Chương trình đào tạo chất lượng cao

26

Khoá Cao học

60+

Giáo sư, Phó giáo sư

200+

Tiến sĩ

40+

Đối tác quốc tế