Thư viện video

Trường đại học Cảnh sát Nhân dân - Hội khóa D3

Khóa D3 - Trường đại học Cảnh sát Nhân dân nay là Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội khóa nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày tựu trường (1977 - 2017) và 35 năm ngày ra trường.

Đã xem: 1319
1